"Enter"a basıp içeriğe geçin

Centos 6 – 7 gerekli dosya yolları

Centos 6 – 7 gerekli dosya yolları

Apache log dosyaları, firewall csf.deny dosyası, fail2ban configürasyon dosyası derken, her dosyanın hangi dizinde olduğunu akılda tutmak biraz zor oluyor.Gerekli olduğunda kullandığım dosyaların yollarını  aşağıda bulabilirsiniz.

Firewall csf

configürasyon : /etc/csf/csf.conf
csf.deny : /etc/csf/csf.deny
csf.allow : /etc/csf/csf.allow

Fail2ban 

database  : /var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3
configürasyon : /etc/fail2ban/fail2ban.conf
jail conf : /etc/fail2ban/jail.conf
jail conf local : /etc/fail2ban/jail.local  ( fail2ban kullanımına bakın )

Apache

erişim logu :  /usr/local/apache/logs/access_log
hata log’u : /usr/local/apache/logs/error_log
maillog : /var/log/maillog

Diğer

dovecot logları :
/var/log/dovecot.log
/var/log/dovecot-info.log

dns tanımlama conf : /etc/resolv.conf