"Enter"a basıp içeriğe geçin

Linux sık kullanılan komutlar

Linux işletim sisteminde sık kullanılan komutlar

Arşivleme zip / unzip

zip home.zip -r home/   home klasörü ve tüm alt klasörlerdeki dosyaları home.zip adlı dosyaya sıkıştırır

Dosya komutları :

rm -rf directory/      klasörün altındaki herşeyi ve klasörü siler

MYSQL herhangi bir kullanıcının şifresini değiştirme

mysql -u root -h localhost -p
use mysql;
SET PASSWORD FOR ‘kullanıcı_adı’@’localhost’ = PASSWORD(‘şifre’);