"Enter"a basıp içeriğe geçin

Raspberry Pi kullanıcı adı ve şifreleri yönetme

Terminal ekranı komut satırından raspberry Pi nizin kullanıcılarını ve şifrelerini, yeni tanımlayabilir, değiştirebilir ya da silebilirsiniz. Raspberry Pi nizin ön tanımlı (default)  kullanıcı adı : pi  ve  şifresi : raspberry  dir.

whoami  – hangi kullanıcıyla bağlı olduğunuzu gösterir

sudo su  – root kullanıcısına geçiş yapar

sudo -i  – root kullanıcısına geçiş yapar

sudo su pi  – pi kullanıcısına geçiş yapar

sudo passwd  – bağlı olduğunuz kullanıcının şifresini değiştirir

sudo passwd pi  – pi kullanıcısının şifresini değiştirir.

sudo passwd pi -d  – pi kullanıcısının şifresini kaldırır.

sudo userdel -r deneme   – deneme kullanıcısını siler